<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2134113&amp;fmt=gif">

Lagerautomater

Lagerautomater

Lager- och plocklösning i ett system med SSI LOGIMAT® lagerautomat 

Med SSI SCHÄFER's  SSI LOGIMAT® lagerautomat får ni en lager- och plocklösning i ett enda system. Den senaste generationens lagerautomat använder goods-to-person principen och sätter nya standarder när det gäller prestanda och ergonomisk användarvänlighet.

Lagerautomaten är i liknelse som en överdimensionerad byrå med två tråg-rader. Mellan de två raderna finns en hiss, som kan dra ut det enskilda tråget och flytta det till önskat läge i arbetsöppningen, anpassat efter personens längd.

Anmäl intresse och bli kontaktad

 

 

 

Lagra på höjden

Lagerautomaten SSI LOGIMAT® kan anpassas till alla förhållanden med åtta olika modellbredder i två modelldjup, samt en fri valbar maskinhöjd upp till närmare 23,8 meter. Genom den kompakta utformningen kan den befintliga takhöjden utnyttjas maximalt. Funktioner som exempelvis inlagring av trågen med 25 mm avstånd, lagerstrategin med FIX-höjd, och/eller den intelligenta höjdoptimeringen IHO, eller den flexibelt utformade trågkonstruktionen för plats- och viktoptimering, medger en hög lagertäthet på mycket liten yta.

Systemet kan anpassas till alla lokala förhållanden, vare sig det gäller åtskilda in- och utlagringssidor, inlagring eller utlagring på båda sidor en våning högre upp eller i källaren en våning längre ner. SSI LOGIMAT® lagerautomat kan också byggas in i ytterfasaden på en lagerbyggnad, om det skulle behövas. Med denna konstruktion kan byggkostnaderna för lagerutvidgningen reduceras till ett minimum.

 

Produktfakta

Logimat lageruautomat SSI Schäfer
SSI LOGIMAT® kan användas som ett fristående system eller integreras i en automatiserad anläggning.
Som standard är den utrustad med en PLC-funktion. För den individuella konfigurationen finns flera styr- och programalternativ, baserade på logistikprogrammet WAMAS från SSI SCHÄFER, som används över hela världen.
Lagerautomat Logimat från SSI Schäfer-1

Exklusiva lagerautomat funktioner ger kompakta, robusta, säkra och ergonomiska lösningar. Lagerautomaten är utrustad med många standardiserade funktioner som eliminerar behovet av kostsamma uppgraderingar med tilläggsoptioner.

Lagerautomater från SSI Schäfer

SSI SCHÄFER erbjuder ett flertal delvis exklusiva alternativ för skräddarsydd uppbyggnad av er LOGIMAT® exempelvis: LOGITILT, LOGIWORK, LOGIPOINTER mm. 

Fördelar
  • Spara upp till 90% golvyta
  • Minskade plocktider med mer än 70%
  • Man kan klara upp till 250 - 300 orderrader per operatör / timmen, och kunder har berättat att de har fått upp till tre gånger så hög effektivitet på lagret i jämförelse med plock i traditionella hyllsystem.
  • Ergonomisk med bl.a. minskat gångavstånd, individuellt anpassningsbar arbetshöjd och visuell indikering av lagerposition med hjälp av laserpekare
  • Undviker damm och smuts på varorna

Varför LOGIMAT®?

Vår automation solution designer, Hans Ekström, berättar hur lagerautomater kan öka effektiviteten och minska felplock på ert lager.

Skistart om LOGIMAT®

Skistart löste utmaningarna med ett trångbott lager och hittade en alternativ lösning i stället för att bygga nytt lager.

Produktkatalog
SSI LOGIMAT®

logimat-cover-main

Tillval för
SSI LOGIMAT®

tillvalg-logimat-cover

 

Är en lagerautomat något för er?

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig för ett förutsättningslöst möte.