<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2134113&amp;fmt=gif">

Få max effekt på lagret med eSCALER


Automatisering är inte bara för de största aktörerna. Har ni ett lager så finns det oftast flera varianter av semi-automatisering som passar er nivå, det handlar bara om att välja rätt typ.

Det är viktigt att lagret är utformat för att passa just er och det finns massor med lösningar att välja mellan. I det här webbinariet får du en grundlig introduktion till eSCALER – ett specialdesignat koncept för att effektivisera och semi-automatisera ert lager. Med detta vill vi hjälpa er att investera i rätt lagerlösning som är utformat och skräddarsytt efter era behov.

Ni får också lära känna de olika elementen som eSCALER består av, och hur konceptet löser många av de problem som tidigare förknippats med semi-automation - för små och medelstora lager.

Du får också lära dig hur du använder SSI Schäfers unika ROI-kalkylator för att beräkna rätt ingångsnivå för just ert lager.